‘Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; ’ (Joh. 17:21)

Ontstaan
Vanuit verschillende kerkelijke achtergronden is er in 2008 het initiatief ontstaan om een Sing-in te organiseren op een zondagmiddag. Dit was een bijzondere ontmoeting waarin God merkbaar aanwezig was. Een jaar later is het uitgegroeid tot een weekend. Om deze evenementen te kunnen organiseren is er een stichting in het leven geroepen met de naam  ‘Zing !n de Polder’ (afgekort Z!P)

Missie
Het organiseren van diverse evenementen waarin jong en oud, christen of niet-christen,  mensen met of zonder kerkelijke achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, relaties bouwen en versterken. Bovenal de warme, helende, genezende en bevrijdende boodschap van Gods liefde kunnen ontvangen, delen of doorgeven. Zodat het hemelse op aarde beleefd gaat worden.

Visie
De stichting organiseert hiervoor diverse events, zoals het Z!Pfestival, de weekelijkse studie-, gebed- en bemoedigingsavonden en community-nights en de diverse events: worshipnights of kampvuuravonden voor mannen en/of echtparen.Vanuit gebed worden alle activiteiten ontplooid. We staan open voor uitbreiding of samenwerking voor activiteiten, zoals evenementen voor vrouwen, jongeren en kinderen.

Bestuur en team

Uniek, specifiek en bijzonder! Ik ben een geliefd kind van mijn hemelse Vader.
De man van Wendela en we hebben drie kinderen. Al meer dan een halve eeuw geleden geboren en nog steeds woonachtig in Polsbroek.
Naast actief te zijn in de kaas is er altijd al veel aandacht en interesse geweest voor mensen. Contacten en netwerken. De blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus is steeds belangrijker geworden. Een oud-werknemer sprak laatst: “volgens mij is de kaas(winkel) maar bijzaak”….
Een leven met Jezus en in de kracht van de Heilige Geest is mijn leven geworden. De echte liefde van mijn hemelse Vader ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dit is mijn passie. Vanuit deze passie is in 2008 de stichting “zing in de polder” ontstaan en opgericht. Samen met Wendela en vele anderen ervaren wij dat dit een beweging is geworden die het avontuur met de Heilige Geest is aangegaan. Steeds weer opzoek om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en het plan van God met mensen in de Lopiker- en Krimpenerwaard te gaan ontdekken zodat wij gaan ervaren en gaan bewegen in het bovennatuurlijke leven met God.

Gerrit-Jan Verstoep

Voorzitter

Geweldige dingen gebeuren daar waar een groep toegewijde, enthousiaste christenen hun krachten bundelen. Heerlijk om als team een cultuur te creëren, waarin mensen zich thuis kunnen voelen, hun identiteit ontdekken en kleur in hun leven (terug) brengen. Waar vanuit een puur en oprecht hart geleefd wordt, zal God zichtbaar worden. Het geloof en de vele uitdagingen hierin, maken het leven tot een groot avontuur. www.wendela.org

Wendela Verstoep

Vormgever en kleurbrenger in evenementen, site en samenleving. Medeoprichter Stichting Zing !n de Polder (Z!P), www.wendela.org

Ik ben Meta Strien, getrouwd met John en moeder van 2 prachtige dochters. Ik ben geboren en getogen Lopikse. Mijn man komt uit Polsbroek. De (huwelijks-)band tussen Polsbroek en Lopik ligt dus op persoonlijk vlak maar ook geestelijk d.m.v. Z!P.

Een happening waar ik vanaf de eerste keer blij van werd. Samen, buiten de kerkmuren, Gods naam groot maken met zang en muziek en het goede nieuws horen van Jezus liefde voor ons allemaal. Ik wil graag meewerken aan een verdere ontwikkeling van een stichting die ten doel heeft om in de Lopiker- en Krimpenerwaard Gods liefde te delen met jong, oud, gelovig, niet gelovig, kortom ieder mens.

Meta Strien

Secretaresse

Het basis-ingrediënt van Z!P is: 777 gram (van Gods) liefde. Voeg daaraan toe: twee kopjes vertrouwen, 6 theelepels respect, 3 eetlepels medeleven, een mespuntje geduld, 450 gram humor, 4 eetlepels aandacht, een kopje ‘delen’. Roer dit door elkaar, giet het in een (hart)vorm, laat het rustig garen op 220 graden. Warm opdienen in een mooie schaal van passie en vriendschap! 

Mijn betrokkenheid bij Z!P begon met visie en gebed om, in de Krimpenerwaard en Lopikerwaard met Schoonhoven als verbindende factor, onze Schepper te aanbidden in Geest en waarheid. Mijn droom is dat dit zich zal uitbreiden als een olievlek. Ik vind het inspirerend om samen met andere ‘Zippers’ het geloofs-avontuur te mogen delen tijdens heel verschillende activiteiten.

Iris van Eijk

Huismanager, biddende moeder, out-of-the-box-meedenker, muziekliefhebber, Z!P-bakker, Berkenwoude

‘Rauw, open en oprecht samenkomen. God aanbidden met een groep mensen die op zoek zijn. Dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen en dat is wat ik bij Z!P elke keer weer tegenkom. Mijn verlangen is om steeds meer van de cultuur van Gods Koninkrijk te zien in onze eigen cultuur.

Ik kom oorspronkelijk uit Schoonhoven/Bergambacht, maar woon in Utrecht. Binnen Z!P ben ik betrokken bij het organiseren en opzetten van de Worship Nights en Community Nights en denk ik graag mee over de visie van de stichting.

Tim den Hartog

Aanbiddingsleider bij evenementen, illustrator, voorvechter van dierenrechten en liefhebber van mensen. Coördinator Worship Nights en Community Nights, daarnaast zing ik met mijn zusje als 'Tim & Nina'., www.timdenhartog.com

Missie

Z!P heeft een hart dat klopt voor de Lopiker- en Krimpenerwaard. Leven brengen in de polder is onze passie. We stellen ons open voor het hemelse en bouwen aan relaties met mensen om ons heen.

ANBI

Stichting Zing !n de Polder staat geregistreerd als ANBI instelling.


De naam van de instelling
Stichting Zing !n de Polder

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Z!P en/of Z!Pfestival

RSIN/fiscaal nummer: 8210.04.761

Postadres: Dorp 35, 3415 PB Polsbroek

Bezoekadres ZIPFestival: Recreatieterrein Salmsteke, Lekdijk oost 5, 3411 MN  Lopik

Bestuurssamenstelling

  • Gerrit-Jan Verstoep Verstoep (voorzitter)
  • Meta Stien – Verheul (secretaris)
  • Ben Werrie (penningmeester)

Doelstelling
Z!P heeft het verlangen om mensen te laten kennismaken met de warme, helende, en bevrijdende boodschap van Jezus Christus, en om deze te delen en te versterken om samen onze eenheid in Christus te vieren.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u lezen in ons jaarverslag.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan, deze kunt u vinden in ons jaarverslag.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.