De stichting

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is om mensen te helpen het geloof in Christus te ontvangen, te versterken en te verdiepen om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren.

‘Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden.’

(Joh. 17:21)

Missie
Organiseren van diverse evenementen  waarin jong en oud, christen of niet-christen,  mensen uit elke (kerkelijke) achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, relaties versterken en de bevrijdende boodschap van Gods liefde kunnen ontvangen.
De stichting organiseert naast het ZIPfestival, worshipnights, jongerenavonden, vuurkorf avonden voor mannen en de gebedsavonden om alle activiteiten te ontplooien en ondersteunen. We staan open voor uitbreiding voor activiteiten zoals vrouwen en kinderen
 
Ontstaan van de stichting
Vanuit verschillende kerkelijke achtergronden is er in 2008 het initiatief ontstaan om een Sing-in te organiseren. Een zondagmiddag waarop verschillende mensen, met allerlei  achtergronden, samen komen. Dit was een bijzondere ontmoeting waarin God duidelijk aanwezig was. Een jaar later is het uitgegroeid tot een weekend. Om dit te kunnen organiseren is er een stichting in het leven geroepen met de naam  ‘Zing !n de Polder’ (Z!P).  
 
Leden van stichting Zing-!n de polder zijn:

  • G.J. Verstoep (voorzitter)
  • M.J.P.J. Derks-Timmermans (secretaris)
  • K. Brak-Volkerts (penningmeester)