AMBI

Stichting Zing !n de Polder staat geregistreerd als AMBI instelling.


De naam van de instelling
Stichting Zing !n de Polder
 
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Z!Pfestival
 
RSIN/fiscaal nummer: 8210.04.761
 
Postadres: Dorp 35, 3415 PB Polsbroek
 
Bezoekadres ZIPFestival: Recreatieterrein Salmsteke, Lekdijk oost 5, 3411 MN  Lopik
 
Bestuurssamenstelling

  • G.J. Verstoep (voorzitter)
  • M.J.P.J. Derks-Timmermans (secretaris)
  • K. Brak-Volkerts (penningmeester)

 
Doelstelling
 
Z!P heeft het verlangen om mensen te helpen het geloof in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren.
 
Beleidsplan
 Het beleidsplan kunt u lezen in ons jaarverslag.
 
Beloningsbeleid
 
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.
 
Actueel verslag van de activiteiten
 
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan, deze kunt u vinden in ons jaarverslag.
 
Financiële verantwoording
 
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.